Nebesna Sotnya: Antonyna Dvoryanets, Liquidator of Chernobyl disaster

2014/05/18 • News

Nebesna Sotnya: Antonyna Dvoryanets, Liquidator of Chernobyl disaster